Vigilie Zjevení Páně - Tři králové

Mše svatá bude v kapli sv. Alžběty ve čtvrtek 5.1. 2017 v 17.00 hod.
Po mši svaté bude koleda. Srdečně zveme.

A hle - hvězda, kterou viděli na východě, šla před nimi, až se zastavila nad místem, kde bylo dítě. Jakmile uviděli hvězdu, zaradovali se nevýslovnou radostí. Vstoupili do domu a spatřili dítě s jeho matkou Marií, padli na zem a klaněli se mu. Otevřeli své pokladnice a obětovali mu dary: zlato, kadidlo a myrhu.

Vánoce 2016 v kapli sv. Alžběty

Ne: 25. prosince 2015 v 11.00 h. v hospici
Po: 26. prosince 2015 v 8.00 h.
Út: 27. prosince 2015 v 18.00 h.
Čt: 29. prosince 2015 v 8.00 h.
Pá: 30. prosince 2015 v 8.00 h.
Ne: 1. ledna 2016 v 11.00 h. v hospici
Út: 3. ledna 2016 v 18.00 h.
Čt: 5. ledna 2017 v 17.00 h. Vigilie v předvečer Slavnosti Zjevení Páně

Všichni jste srdečně zváni.