Svátek P. Marie Andělské
z Porciunkule

 

Srdečně Vás zveme na mši svatou
v kapli sv. Alžběty

ve středu 2. srpna 2017
v 17 hod.

 

V tento den lze získat za obvyklých podmínek plnomocné odpustky.

pondělí v 18:00 – 19:00 adorace
úterý v 18:00 mše svatá
čtvrtek v 6:30 (6:00) mše svatá

Po večerní mši svaté a adoraci se společně modlíme nešpory.

Dostanete se k nám následujícím způsobem:
Je-li kovová brána zavřená, zvoňte na hospic, otevřou vám branku. Průjezdem projdete na druhé nádvoří a dáte se kolem květinové zahrádky doleva ke dveřím s mříží - za nimi v chodbě jsou dveře do kaple.