Slavnost Zjevení Páně - Tři králové

Výroční den posvěcení našeho kláštera

Mše svatá bude v kapli sv. Alžběty
v úterý 5. ledna 2016 v 17:00 hodin.

Po mši svaté se bude v průvodu procházet a žehnat dům.

Srdečně zveme.