Adorační den

Každý den v roce je svěřena modlitba za diecézi jednomu společenství.

Ve středu 18. 7. 2018 bude tato modlitba
s výstavem Nejsvětější svátosti v našem konventu v kapli sv. Alžběty.

Srdečně Vás zveme na mši svatou v 10:00 hodin. Poté bude možnost tiché adorace do 14:00 hodin.

Mše svaté a adorace v kapli sv. Alžběty

pondělí v 18:00 – 19:00 adorace
úterý v 18:00 mše svatá
čtvrtek v 6:30 (6:00) mše svatá

Po večerní mši svaté a adoraci se společně modlíme nešpory.

Dostanete se k nám následujícím způsobem:
Je-li kovová brána zavřená, zvoňte na hospic, otevřou vám branku. Průjezdem projdete na druhé nádvoří a dáte se kolem květinové zahrádky doleva ke dveřím s mříží - za nimi v chodbě jsou dveře do kaple.