Slavnost
Těla a Krve Páně

Srdečně Vás zveme na mši svatou
v kapli sv. Alžběty

ve čtvrtek 31.5.2018
v 17.00 hod.

Po mši svaté bude následovat průvod s Nejsvětější Svátosti.

Mše svaté a adorace v kapli sv. Alžběty

pondělí v 18:00 – 19:00 adorace
úterý v 18:00 mše svatá
čtvrtek v 6:30 (6:00) mše svatá

Po večerní mši svaté a adoraci se společně modlíme nešpory.

Dostanete se k nám následujícím způsobem:
Je-li kovová brána zavřená, zvoňte na hospic, otevřou vám branku. Průjezdem projdete na druhé nádvoří a dáte se kolem květinové zahrádky doleva ke dveřím s mříží - za nimi v chodbě jsou dveře do kaple.