“K čemu by ti bylo dobré, že Kristus kdysi přišel na svět,
pokud by se znovu nenarodil v tvém srdci?”

                                                                          (Origenes)

Požehnané Vánoce a celý rok 2019
Vám přejí a vyprošují
Sestry alžbětinky

Mše svaté a adorace v kapli sv. Alžběty

pondělí v 18:00 – 19:00 adorace
úterý v 18:00 mše svatá
čtvrtek v 6:30 (6:00) mše svatá

Po večerní mši svaté a adoraci se společně modlíme nešpory.

Dostanete se k nám následujícím způsobem:
Je-li kovová brána zavřená, zvoňte na hospic, otevřou vám branku. Průjezdem projdete na druhé nádvoří a dáte se kolem květinové zahrádky doleva ke dveřím s mříží - za nimi v chodbě jsou dveře do kaple.