Noční adorace

V noci před Nanebevstoupením Páně pořádáme celonoční adoraci v naší kapli sv. Alžběty.

Začínáme ve středu 28. 5. 2014 v 22:00 společným zahájením adorace,

a končíme ve čtvrtek v 6:00 mší svatou.

Zájemce, kteří by s námi chtěli nějakou část noci strávit před Nejsvětější Svátostí vítáme.

Sestry alžbětinky a P. Leo Zerhau