Slavnost Těla a Krve Páně

Zveme všechny, aby s námi přišli tento čtvrtek v 17 hodin oslavit Slavnost "Božího Těla". Po mši svaté bude eucharistický průvod.